€ 140,- /m2/p.j.
  • Streetview
Burgemeester Jamessingel 33a- 33 b
Gouda

Omschrijving

Object:
Aan de Burgemeester Jamessingel, tussen de Cinema en het Rabobank kantoor is het complex ‘De Koploper’ in aanbouw. In dit gebouw is nog circa 300 m² commerciële ruimte op de begane grond beschikbaar.

In het bestemmingsplan wordt onder commerciële ruimte verstaan:
ruimten ten behoeve van:
– kleinschalige detailhandel en dienstverlening; niet zijnde supermarkten;
– horeca voor zover voorkomend uit categorie I zoals bedoeld in 1.37;
– publieksgerichte ambachtelijke bedrijven;
– maatschappelijke voorzieningen met baliefunctie (niet zijnde kinderdagverblijven, kinderopvang en/of zorg).

Vloeroppervlakte:
Totaal ca. 300 m². Deelverhuur is bespreekbaar.

Parkeervoorziening:
Bj de commerciële ruimte horen 3 parkeerplaatsen.

Locatie/ Bereikbaarheid:
Gelegen op stationslocatie. Daarnaast is de Burgemeester Jamessingel een doorgaande route door Gouda. Hierdoor is onder meer de Rijksweg A12/A20 goed bereikbaar. Het historische centrum van Gouda ligt op loopafstand.

Opleveringsniveau:
In casco staat, met warmte en koude/koeling voorziening doormiddel van een WKO.

Aanvaarding:
In overleg. De verwachting is dat het gebouw in juni 2024 opgeleverd wordt.

Huurprijs:
Commerciële ruimte: € 140,54 per m² per jaar (prijspeil 2023), exclusief B.T.W. en servicekosten.

parkeerplaatsen: € 100,- per maand, per parkeerplaats (prijspeil 2023), exclusief B.T.W.

Servicekosten:
Nader te bepalen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mits dit geen verlaging tot gevolg heeft.

Huurbetaling:
De betaling van de huurprijs, eventuele servicekosten en de B.T.W. geschiedt in termijnen van 1 maand bij vooruitbetaling.

Huurtermijn:
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor nader vast te stellen termijnen.

Zekerheid:
Huurder dient binnen 2 weken na ondertekening van de huurovereenkomst, maar uiterlijk een dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom te voldoen voor een betalingstermijn van 3 maanden, inclusief omzetbelasting en servicekosten.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van de eigenaar.

B.T.W. status:
Verhuurder wenst te opteren voor B.T.W.-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de B.T.W. niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor B.T.W.-belaste huur.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst conform het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), dan wel het model van de eigenaar.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan door Van ‘t Hof Bedrijfsmakelaars & Taxateurs geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven oppervlakten en afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken

  • 300 m2
€ 140,- /m2/p.j.
2023
Bekijk alle kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 0,-
Prijs
€ 140,- /m2/p.j.
Datum invoer
30 augustus 2023
Status
BESCHIKBAAR

Bouw

Hoofdbestemming
Kantoorruimte
Bouwvorm
Bestaande bouw

Oppervlakten

Kantoorruimte
300 m2

Parkeergelegenheid

Aantal
3
Prijs
€ 100,-
Verberg kenmerken
Van 't Hof Makelaardij