De waarde van de plausibiliteitsverklaring

Office Management
Gepubliceerd op: 11 jun 2018

Sinds 1 januari 2016 is de plausibiliteitstoets geïntroduceerd in de reglementen van de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed van het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Wat is een plausibiliteitsverklaring?

De plausibiliteitstoets toetst of de taxatiemethodiek is uitgevoerd op basis van de eisen en tevens of de taxatiedienst aannemelijk en geloofwaardig is. De taxateur die dit beoordeelt, maakt een plausibiliteitsverklaring op die bij het taxatierapport wordt gevoegd. Maar wat zou je moeten beoordelen? Dit wordt niet vermeld in de reglementen.

Eigen onderzoek heeft geleid tot de volgende kern van de toets:

  1. De plausibiliteitstoets is erop gericht dat geëvalueerd wordt of de standpunten die de geregistreerde taxateur in het taxatierapport inneemt met betrekking tot de parameters (in ieder geval de yield en de markthuur) voldoende worden weergegeven en of deze het oordeel voldoende onderbouwen.
  2. Daarnaast evalueert de controlerend taxateur of de overwegingen van de geregistreerde taxateur om een waarderingsmethode te selecteren voldoende zijn weergegeven in het taxatierapport en of deze overwegingen de keuze voldoende onderbouwen.
  3. Bij het gebruik van bijzondere uitgangspunten in het taxatierapport dient de controlerend taxateur te toetsen of de redelijkheid van het gebruik van de bijzondere uitgangspunten voldoende zijn weergegeven en of deze de redelijkheid van het gebruik voldoende onderbouwen.

Door als controlerend taxateur kritisch te zijn op het werk van collega taxateurs, kan dit een positieve bijdrage hebben op de kwaliteit van taxatierapporten. En dát is de waarde voor de klant!

Van 't Hof Makelaardij