Van de brand uit de brand?

Office Management
Gepubliceerd op: 26 jun 2018

Er zijn veel spreekwoorden waarin het woord ‘brand’ voorkomt, of specifiek daarop doelen. De kans om in de privésfeer met een brand te maken te krijgen is gelukkig zeer gering. Maar als het je dan toch overkomt, waar krijg je dan zoal mee te maken?

Om dat te ervaren ben ik dit jaar meegelopen met de door de opstalverzekeraar ingeschakelde brandschade-expert tijdens de behandeling van een badkamerbrand. De oorzaak was een door kortsluiting in brand gevlogen wasdroger. De bewoonster was op dat moment thuis en heeft er zelf voor gezorgd dat de brand zich niet kon uitbreiden naar andere plaatsen in de flatwoning. De schade is daardoor beperkt gebleven tot, voornamelijk in de bad- en slaapkamer, forse rook- en roetschade.

Afwikkeling van de schade

In soortgelijke gevallen krijgt men dan, als bewoner, allerlei partijen over de vloer die je graag uit de brand willen helpen, zoals onder meer een expert namens de inboedelverzekering, een aannemer en een hersteller. Tijdens mijn bezoek met de schade-expert   van   de   opstalverzekering   aan bovengenoemd appartement bleek, dat de bewoonster ook al bezocht was door een door haar ingeschakelde contra-expertise expert. Die contra-expert voelde de bewoonster goed aan, beloofde een 100% vergoeding van de herstelkosten (dat in tegenstelling tot de expert van de eigen inboedelverzekering, hetgeen de aanleiding was geweest voor het inschakelen van contra-expertise) en vertaalde haar wensen in een plan van aanpak. Ook werd het reeds door de inboedelverzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf door hem vervangen door een ander bedrijf.

Succes afhankelijk van verschillende partijen

De tevredenheid over de werkwijze en de voorgespiegelde uitkomsten sloeg echter om toen al gauw bleek, dat de man zijn afspraken niet nakwam en zeer slecht tot niet bereikbaar was wanneer daarover overleg noodzakelijk was. Het gevolg van een   opeenstapeling van fouten en miscommunicatie was, dat deadlines aangaande de herstelwerkzaamheden in de woning niet konden worden gehaald en uiteindelijk op eigen initiatief en met medewerking van derden pas in gang werden gezet.

Voorts bleek het door de expert ingeschakelde herstelbedrijf niet tegen die taak opgewassen. Het leeghalen van de woning vond, door niet erkende verhuizers, over een periode van anderhalve week plaats met behulp van een bestelbusje, dat tijdens het laden urenlang onbeheerd en met open deuren werd achtergelaten. Bij terugplaatsing – zes weken later – bleek een groot aantal bezittingen te zijn verdwenen en onherstelbaar beschadigd. Bovendien waren kabels zodanig uit de apparaten gerukt dat die zowel als de apparaten zelf onbruikbaar waren geworden en was de vaatwasser met schone vaat en al weggehaald en daarna teruggeplaatst, met alle gevolgen van dien. Tijdens de bespreking daarover met de contra-expert werd beloofd dat alle schade, oplopend tot duizenden euro’s, zou worden vergoed. Daarna werd zowel de man als het herstelbedrijf onbereikbaar en is niets meer van hen vernomen. Telefoontjes en brieven worden niet beantwoord.

Inmiddels zijn we maanden verder en is ook de schade door de inboedelverzekeraar, die geconfronteerd werd met een blijkbaar door de man aangewezen andere contra-expert, nog steeds niet afgewikkeld.

Vrijblijvend contact

In heb veel geleerd van bovenstaande ervaringen. Het besef over wat allemaal verkeerd kan gaan in de onderhavige omstandigheden zal ik dan ook zeker meenemen in mijn adviseringstaak. Ook in deze kwestie geldt, dat ervaring de beste leermeester is. Wil je meer weten over de mogelijkheden van verzekeren via Van ’t Hof? Neem dan vrijblijvend contact op!

Van 't Hof Makelaardij