Advies

Vastgoed wordt door iedereen anders gebruikt. De waarde van vastgoed is niet vanzelfsprekend. Veranderende omstandigheden kunnen een object ongeschikt maken voor een functie. Soms is de functie zelfs niet langer relevant. Dit merkt u door teruglopende huurinkomsten of leegstand van uw onroerend goed.

Hoe kan een vastgoedobject zijn waarde behouden? Of nieuwe waarde krijgen? Welke kansen bieden planwijziging, renovatie, sanering of transformatie?

Van ’t Hof Vastgoedexpertise identificeert en optimaliseert waarde in (bestaand) vastgoed en pakt een vastgoedvraagstuk in zijn totaliteit voor u op.

Transformatiemanagement en herontwikkeling

Staat uw kantoor-, bedrijfs- of winkelpand leeg of lopen de huurinkomsten terug? Dan is de kans groot dat uw object niet de juiste functie vervult en dat er kansen in de markt zijn die u wellicht nog niet heeft overwogen. Door vastgoed te transformeren naar een andere functie stijgt de (verkoop)waarde of huuropbrengst. Neem als voorbeeld een verouderd kantoorpand die getransformeerd wordt naar gewilde startersappartementen of een leegstaande school die herontwikkeld wordt voor studentenhuisvesting.

Wij geven u snel een deskundig overzicht in de kansen van herontwikkeling van uw vastgoed, de transformatiekosten en een indicatie van het te realiseren rendement.

Waarde optimalisatie bestaand vastgoed

Voordat u de definitieve functie van uw vastgoed bepaalt loont het om samen met onze vastgoedconsultants te kijken wat de waardevermeerdering bij transformatie kan zijn. Tijdens het adviestraject houden wij rekening met alle relevante factoren: de locatie, het gebouw zelf, trends en ontwikkelingen in de markt en een goede balans tussen duurzaamheid, maatschappelijk impact en de nodige investering.

De transformatie van uw vastgoedobjecten is de overweging waard. De wet- en regelgeving biedt namelijk meer ruimte en flexibiliteit voor ruimtelijke herontwikkeling dan vaak wordt gedacht. Wij kennen de kansen in de markt en creëren voor u graag een rendabele oplossing op maat. – Jan Hinnen, Vastgoedconsultant

herontwikkeling vastgoed voor tegengaan van leegstand vastgoedbeleggingen

Grondverwerving en onteigeningen

Voor projectontwikkelaars

Projectontwikkeling wordt niet altijd gepland op grond in eigendom van de uitvoerende overheid. Vaak dienen onroerende zaken aangekocht te worden. Wanneer een grondeigenaar een beroep doet op zelfrealisatie kan een samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan. De vastgoedconsultant van Van ’t Hof zijn gespecialiseerd in grondverwerving en kunnen u adviseren en een samenwerkingsovereenkomst opstellen.

Voor vastgoedeigenaren

Wanneer de overheid uw grondeigendom wil gebruiken voor de realisatie van nieuwe woonwijken, bedrijventerrein of andere ontwikkelingen dan zullen zij deze van u proberen te kopen. Als eigenaar heeft u recht op een vergoeding. Gaat u niet akkoord dan kan de overheid uw grond verkrijgen middels onteigening. Wij kunnen u begeleiden zodat de hoogte van de schadevergoeding correct wordt ingeschat en zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Duurzaam vastgoed

Mede door de verscherpingen in de Europese en nationale wetgeving omtrent energiebesparing en CO2-reducatie is verduurzaming niet langer vrijblijvend voor zakelijke vastgoedeigenaren. Vanaf 2023 moeten kantoorpanden wettelijk minimaal een C-label hebben, in 2030 zelfs een A-label. Daarnaast stuurt DNB aan op CO2-beprijzing, waarbij de vervuiler betaalt.

Duurzaam vastgoed is meer waardevast en levert een hoger rendement op, voor beleggers én de maatschappij. Dat komt doordat deze objecten beter verhuurbaar en couranter zijn. De vastgoedconsultants van Vastgoedexpertise bespreken graag hoe u laagdrempelig kunt investeren in het verduurzamen van uw vastgoed

Verduurzaam uw vastgoed mbv Van 't Hof vastgoedexpertise voor waardeoptimalisatie

5 laagdrempelige duurzaamheidsinvesteringen met een grote impact

  • Overgaan op LED-verlichting
  • Nalopen en goed inregelen van installaties
  • Vervangen van CV-ketels (ouder dan 10 jaar)
  • Aanbrengen van dak- en gevelisolatie
  • Aanschaffen en installeren van zonnepanelen

Verduurzaming is niet alleen belangrijk voor het milieu, ook om economische redenen is het de juiste stap. Het raakt uw cashflow immers direct.

Ervaren vastgoedconsultant op project- of uurbasis

Voordat de bestemming van een pand definitief wordt bepaald kijken onze vastgoedconsultants proactief naar het optimale bestemmingsplan voor uw vastgoed. In ons werkgebied houden wij voortdurend de vinger aan de pols zodat wij u kunnen adviseren over de nieuwste en lokale  ontwikkelingen.

Wij doen niet alleen onderzoek en brengen advies uit wij nemen ook de daadwerkelijke nodige stappen voor u. Samen formuleren wij het juiste vastgoedvraagstuk en schakelen wij alle gewenste projectontwikkelaars en architecten in om het vastgoedproject tot een succes te brengen.

De vastgoedconsultants van Van ’t Hof vastgoedexpertise identificeren en optimaliseren de waarde van zakelijk vastgoed en gaan verder voor u dan dat u van een normale adviseur gewend bent.

Ontmoet het team

Stuur een bericht

  • Bekijk de privacyverklaring voor onze omgang met gegevens.

Delen via e-mail

Stuur een bericht

Snel contact

Binnen 1 uur antwoord op je vraag? Vul dan onderstaand formulier in.

  • Bekijk de privacyverklaring voor onze omgang met gegevens.