Taxatie van uw portefeuille

Met behulp van een taxatie krijgt u inzicht in de actuele waarde van uw vastgoedportefeuille en heeft u de mogelijkheid een goed onderbouwde vastgoedstrategie te ontwikkelen. Maar ook wanneer u de portefeuille wenst te vergroten kan Van ’t Hof voor u het beoogde object taxeren. Zodoende weet u wat de marktwaarde is, wat de huurstromen kunnen zijn en bent u in staat risico’s te beheersen.

De financiële en fiscale gevolgen van een onjuiste portefeuille-waardering zijn erg groot. De Register-Taxateurs van Van ’t Hof onderbouwen elke taxatie onder verwijzing naar in de markt gerealiseerde transacties en hebben de ervaring en lokale kennis om de juiste waarde te bepalen.

Taxatie voor de jaarrekening

Bij het opstellen van jaarrekeningen zijn diverse wettelijke bepalingen waar rekening mee gehouden dient te worden. In uw jaarrekening kunt u op meerdere manieren te maken hebben met de waardering van vastgoed: bijvoorbeeld voor uw beleggingspanden, bedrijfsgebouwen, machines en/of inventaris. Al deze componenten vertegenwoordigen kapitaal waarvan u voor de jaarrekening de actuele waarde dient op te geven.

De taxateurs van Van ’t Hof zorgen ervoor dat de taxatierapporten voldoen aan alle nationale en internationale regels waar uw bedrijf aan gebonden is. Wij geven u een accuraat beeld rondom het vastgoed gerelateerde vermogen dat uw onderneming bezit.

Taxatie voor bedrijfsovername

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf (gedeeltelijk) te verkopen? Wilt u fuseren of een bedrijf overnemen? Dan is een accurate taxatie van de huidige marktwaarde van het vastgoedobject van cruciaal belang in het vervolgtraject en voor de besluitvorming. Onze Register-Taxateurs zijn u van dienst ongeacht de locatie van het pand, wij zijn namelijk beëdigd om zowel nationaal als internationaal te taxeren.

Taxatie voor verzekeringen

Natuurlijk heeft u alle nodige verzekeringen afgesloten om uzelf, uw medewerkers en de inventaris en machines te beschermen. Maar hoe is het gesteld met de verzekerde waarde zoals initieel bepaald voor de polis? Heeft u recent gecontroleerd of u niet over- of onderverzekerd bent? Met andere woorden is de risicobeheersing wel op orde?

Na een calamiteit is bij absentie van een geldig taxatierapport uw inventaris tegen de dagwaarde verzekerd. In veel gevallen betekent dit bij schade een lagere uitkering. Een periodieke verzekeringstaxatie, ook wel vaste taxatie genoemd, zorgt ervoor dat u deze risico beperkt.

Wij kunnen voor u de actuele waarde van uw gebouwen, inventaris en machines bepalen, met behulp van een taxatierapport conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin leggen wij de herbouwwaarde van de gebouwen en de nieuwwaarde of de vervangingswaarde van uw inventaris vast. Hiermee garandeert u:

  • Een optimale dekking en betaalt u de juiste premies
  • Geen over- of onderverzekering
  • Sneller schadeafhandelingen na calamiteiten
  • Dat er geen discussie mogelijk is over de waarde van uw bedrijfs- en kantoorinventaris

WOZ-contra taxatie

De gemeente bepaalt jaarlijks de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) van uw vastgoed. De WOZ-waarde bepaalt onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting die u dient te betalen. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde dan verzorgen de taxateurs van Van ’t Hof graag een WOZ-contra taxatie voor u. Het taxatierapport heeft u nodig om uw bezwaar hard te maken.

De nieuwste WOZ-beschikking ontvangt u doorgaans voor 28 februari. De gemeente gaat uit van de prijsstelling van 1 januari van het afgelopen jaar. Bezwaar maken kan schriftelijk tot 6 weken na ontvangst van de beschikking.

Van 't Hof Makelaardij