€ 105,- p.m.
  • Streetview
  • Zonnegrens
Stadhuisplein 19-20
Zoetermeer

Omschrijving

Object:
Totaal 10 parkeerplaatsen in de parkeergarage behorende bij Cadenza te Zoetermeer. De parkeerplaatsen zijn per stuk te huur.

Locatie/ Bereikbaarheid:
Gelegen in het stadshart van Zoetermeer.

Huurprijs:
Per parkeerplaats: € 105,- per maand, exclusief B.T.W. (€ 127,05 per maand, inclusief B.T.W.)

Aanvaarding:
Per direct.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mits dit geen verlaging tot gevolg heeft.

Huurbetaling:
De betaling van de huurprijs en de B.T.W. geschiedt in termijnen van 3 maanden bij vooruitbetaling.

Huurtermijn:
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor nader vast te stellen termijnen, doch met een minimum van 1 jaar.

Zekerheid:
Huurder dient binnen 2 weken na ondertekening van de huurovereenkomst, maar uiterlijk een dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom te voldoen voor een betalingstermijn van 3 maanden, inclusief omzetbelasting.

B.T.W. status:
Verhuurder wenst te opteren voor B.T.W.-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de B.T.W. niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor B.T.W.-belaste huur.

Voorbehoud:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van opdrachtgever en eigenaar.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan door Van ‘t Hof Bedrijfsmakelaars & Taxateurs geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Meer informatie:
Van ’t Hof Bedrijfsmakelaars & Taxateurs
T 088 – 85 20 133

Voorzieningen VoorzieningenVervoer Vervoer


Van 't Hof Makelaardij