Dalende trend in het aantal transacties van koopwoningen.

Office Management
Gepubliceerd op: 21 mei 2019

In het persbericht van het NVM van 9 mei jl. wordt de huidige Nederlandse koopwoningmarkt als kan als ‘stagnerend’ getypeerd.

(Ingekort NVM bericht)

Er is sprake van een dalende trend in het aantal transacties en het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen en van een aanhoudende, maar enigszins afvlakkende stijging van de koopprijzen in de afgelopen kwartalen.

De gegevens over het eerste kwartaal van 2019 bevestigen dit beeld. Na een periode van fors herstel tussen medio 2013 en eind 2017, is begin 2018 een nieuwe fase aangebroken, die door deskundigen als ‘meer normaal’ wordt betiteld in vergelijking met de omstandigheden in de afgelopen jaren. De koopwoningmarkt is op zoek is naar een nieuw evenwicht, wat nog wel een aantal kwartalen kan aanhouden.

De NVM en het Kadaster registreren in het eerste kwartaal van 2019 wederom minder verkochte woningen (32.800), respectievelijk minder transacties van woningen (47.400) dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Dit komt neer op een daling van respectievelijk 3,2% en 9,0% op jaarbasis.

Een daling van het aantal transacties in een eerste kwartaal van het jaar past in het normale seizoenspatroon van de koopwoningmarkt. Maar de negatieve jaar-op-jaar mutaties in de laatste vijf kwartalen geven wel aan dat de dynamiek op de koopwoningmarkt nu structureel onder druk staat.

(Einde NVM bericht)

Gelet op deze ontwikkelingen is het daarom van groot belang om als NVM makelaar rust uit te stalen. Door te luisteren naar de klant en vragen te stellen, kunnen wij als makelaardij inspringen op de wensen van verkopers. Hierbij zijn korte en duidelijke lijnen tussen makelaar en verkopers van groot belang. Je wilt samen met de verkoper de beste prijs en juiste voorwaarde bedingen. Hiervoor is een creatieve verkoopstrategie van groot belang. Door duidelijke afspraken te maken, kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Zo weet je exact waar je aan toe bent.

Met vriendelijke groet,

Van ‘t Hof Makelaardij Zoetermeer

Van 't Hof Makelaardij